Hogedruk!

Wat gebeurt er bij een te volle tankcontainer geladen met zuiveringsslib oftewel bio slib?
De tankcontainer bouwt druk op door de continu afgifte van biogas, door het ontbreken van expansie ruimte in de tank loopt de druk zodanig hoog op dat het overdrukventiel opengaat en het slib naar buiten spuit. 

E.I.D. zorgt voor het wegnemen van de overtollige druk, het opzuigen van vrijkomend slib en het creëren van een expansie ruimte in de tankcontainer. Vervolgens rest nog het schoonmaken van de besmeurde omgeving en tankcontainer. Na enkele dagen monitoren van de tankdruk in de tankcontainer kan de container zijn weg vervolgen.

mangatdeksel klein, wensen op maat

#Wensen op maat

#Afvoeren van afvalstoffen

#Reiniging

#Combiunit