Gasmeetstation en EID Maritiem tekenen overeenkomst.

Stellendam

21 mei 2015

 

Gasmeetstation gevestigd op de Maasvlakte en Europoort Industrie Diensten Maritiem uit Stellendam hebben een overeenkomst getekend voor het aangaan van een vooruitstrevende samenwerking.

Doelstelling van deze samenwerking is om gezamenlijk een 'one stop' service station op te zetten ten behoeve van ondersteunende dienstverlening die gericht is op problemen die transportbedrijven, rederijen en terminals tijdens hun logistieke traject ondervinden. Te denken valt aan lekkages van lading, controles door overheden, schades en nog talloze andere oorzaken. Door het delen van kennis, kunde en ervaring ontstaat hierdoor een unieke synergie tussen deze twee bedrijven.

 

Gasmeetstation verzorgt het meten op schadelijke gassen in containers, het ontgassen en het overpakken van ladingen waarvan blijkt dat deze niet gasvrij zijn te krijgen. Eén stap verder kijken, dat is wat het Gasmeetstation voor ogen heeft. Men kijkt verder dan alleen de gasmeting op de container en het ontgassen. Door de jarenlange ervaring en kennis op het gebied van gasmeten en ontgassen, maar ook in de logistiek kan men beter anticiperen op de behoefte van de klant.

 

Europoort Industrie Diensten Maritiem is een 24-uurs dienstverlenend bedrijf en gespecialiseerd in het beheersbaar maken en het opruimen van de gevolgen die optreden bij milieu-incidenten, ongevallen met gevaarlijke stoffen, lekkende containers en verontreinigingen aan boord van schepen. De doelgroep is te vinden bij container op- en overslagbedrijven, rederijen, tankoperators waar het logistieke traject vertraging oploopt en waarbij er schade aan het milieu dreigt of de veiligheid in het geding komt en acute hulp vereist is. Daarnaast biedt men de service om containers die geïnspecteerd zijn door handhavende partijen en waaruit blijkt dat deze niet voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, opnieuw gereed te maken voor verder transport. Deze kennis en ervaring is al voor ruim 17 jaar aanwezig en past in het voornemen om gezamenlijk een 'one stop' service station op te starten.