VCA en ISO

12 december 2013

Onlangs zijn de jaarlijkse certificeringsaudits afgenomen.

Voor de VCA heeft een hercertificering plaatsgevonden door het Nederlands Certificatie Instituut, met een positief resultaat. E.I.D. bv voldoet aan de eisen gesteld in de VCA** 2008/5.1 norm voor het uitvoeren van industriële reinigingswerkzaamheden door middel van hogedruk- en vacuümreiniging. 

Bij jaarlijkse audit voor de ISO 9001 en 14001 zijn de certificaten voor een jaar verlengd. Volgend jaar vindt hiervoor een hercertificering plaats.